ท่อบ่อ-คอนกรีต

ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง/ท่อระบายน้ำคอนกรีต

มีขนาดเส้นผ่าศูยน์กลาง 30,40,50,60,80,100,120,150 ซม. Class: คมล., คสล., มอก.3, มอก.2, มอก.1

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ใช้สำหรับระบายน้ำ โดยสามารถแบ่งได้หลายชนิดทั้งท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดไม่เสริมเหล็ก (คมล.) และชนิดเสริมเหล็ก (คสล.) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น บ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน หรือสถานที่ที่ไม่มีน้ำหนักจร (รถวิ่งผ่าน) หรือมีน้อย และท่อระบายน้ำคอนกรีตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)มีแบ่งเป็นอีก 3 ชั้น คือ มอก.3, มอก.2 และมอก.1 สามารถเลือกใช้งานตามความแข็งแรงที่ต้องการ เหมาะสำหรับงานระบายน้ำที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น งานหน่วยงานราชการ โครงการห้างสรรพสินค้า โรงงานขนาดใหญ่ หรือสถานที่ที่รับน้ำหนักจร (มีรถยนต์วิ่งผ่าน) กระบวนการผลิตมีคุณภาพ สามารถผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ท่อระบายน้ำคอนกรีตทั้งแบบคมล., คสล. และ มอก. สำหรับเหล็กที่เสริมภายในท่อระบายน้ำ ทางบริษัทผลิตจากเครื่องที่ได้มาตรฐาน ซึ่งกระบวนการผลิตมีความต่อเนื่อง ควบคุมด้วยเครื่องจักร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าเหล็กเสริมที่ใส่ภายในนั้น มีคุณภาพและครบถ้วน

บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป

บ่อพัก-สำเร็จรูป-คอนกรีตเสริมเหล็ก-คสล.-ถูก-แข็งแรง-ทนทาน-ได้มาตรฐาน-ไม่รั่ว สามารถใส่กับท่อขนาด 30,40,50,60,80,100,120ซม. สามารถเจาะรูตามความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งรูเดียว, สองทางตรง,สองทางฉาก, สามทาง,สี่ทาง รับผลิตบ่อพักตามแบบลูกค้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บ่อพักสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สำหรับเป็นบ่อพักน้ำ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการวางท่อ ทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตบ่อพัก พัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อให้บ่อพักมีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน บ่อพักคสล. บริษัท เอ็นเอส คอน 12 จำกัด สามารถผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งสามารถเจาะรูตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งรูเดียว, สองทางตรง, สองทางฉาก, สามทาง และ สี่ทาง

**ทางบริษัท มีบริการจัดส่งโดยรถทุกขนาด 6 ล้อ 10 ล้อ รถพ่วง รถเทรลเลอร์ จัดส่งได้ทั่วทุกพื้นที่ กทม.ปริมณฑลหรือต่างจังหวัด**