ท่อบ่อ-คอนกรีต

บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป

บ่อพัก-สำเร็จรูป-คอนกรีตเสริมเหล็ก-คสล-ถูก-แข็งแรง-ทนทาน-ได้มาตรฐาน-ไม่รั่ว สามารถใส่กับท่อขนาด 30,40,50,60,80,100,120ซม สามารถเจาะรูตามความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งรูเดียว, สองทางตรง,สองทางฉาก, สามทาง,สี่ทาง รับผลิตบ่อพักตามแบบลูกค้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บบ่อพักสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สำหรับเป็นบ่อพักน้ำ เพื่อความสะดวกและรวมเร็วในการวางท่อ ทางบริษัทชูสินคอนกรีต มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบ่อพักมาเป้นเวลากว่า 40 ปี พัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อให้บ่อพักมีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน

บ่อพักคสล. บริษัท เอ็นเอส คอน 12 จำกัด สามารถผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งสามารถเจาะรูตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งรูเดียว, สองทางตรง, สองทางฉาก, สามทาง และ สี่ทาง